สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02-3950016 ต่อ 555 หรือ 137 ผู้ประสาน นายนฤเบศ ดวงดูสัน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ [สำหรับผู้ดูแลระบบ]